Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka podpisał umowę o współpracy z Eco-Beef Ubojnia Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzynowie na dostawę bydła bezpośrednio przez hodowców na rzecz EBU w promocyjnej cenie powiększonej o 10 gr/kg WBC od aktualnego cennika w dacie dostawy dla hodowców zrzeszonych w MZHBiPM.