ZAPROSZENIE do udziału w PROJEKCIE BADAWCZYM BLUE BOSON i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jako reprezentanci Blue Boson zajmujemy się wdrażaniem projektu Innowacyjnej technologii zmieniającej (polepszającej) parametry fizykochemiczne wody dla rolnictwa .
Urządzenie EFFECTOR do strukturyzacji polepszającej parametry wody jest oferowane rolnikowi spełniającemu określone warunki bez udziału finansowego.
Dostaje to całkowicie za darmo.
Wartość urządzenia jest to ok 366 000,00 PLN
50% wartości AR i MR w działaniu 4.1.3 po zatwierdzeniu wniosku sporządzonego z pomocą Blue Boson ,a drugie 50 % refunduje firma Blue Boson .
Rolnik jest zobowiązany przez 2 lata do czterokrotnego w ciągu roku udostępnienia danych (wspólnie z firmą Blue Boson) o zmianach w plonowaniu roślin i dobrostanie zwierząt hodowlanych od momentu zamontowania strukturyzatora EFFECTOR .
Wykluczenia :
– rolnik nie może uczestniczyć w projekcie gdy w roku 2021 korzystał z innego wsparcia z AR i MR
– rolnik nie może uczestniczyć w projekcie gdy w latach 2014- 2020 przekroczył 300 000 ,00 PLN uzyskanego wsparcia
– rolnik nie może uczestniczyć w projekcie gdy posiada tylko uprawy szklarniowe i pod folią bez upraw polowych
– wykluczone są gospodarstwa z hodowlą zwierząt bez posiadania użytków rolnych
– wykluczone są hodowle drobiu
Prowadzącymi projekt badawczy są : prof. nadzwyczajny zootechnik Maciej Adamski z Wrocławia oraz dr hab. Jarosław Tomalik z Politechniki Warszawskiej.
Kontakt
Osoby prowadzące: Anna Libudzic i Jerzy Libudzic
Kontakt tel. : Anna 608 29 12 12 e- mail: zieleniec.ogrody@gmail.com
Jerzy 602 38 41 19 e- mail:liwojerpl@gmail.com
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP