Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka podpisał umowę o współpracy z Eco-Beef Ubojnia Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzynowie na dostawę bydła bezpośrednio przez hodowców na rzecz EBU w promocyjnej cenie powiększonej o 20 gr/kg WBC jałówki, krowy, natomiast o 10 gr/kg WBC buhaja od aktualnego cennika w dacie dostawy dla hodowców zrzeszonych w MZHBiPM.

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP