Historia

W dniu 09 lipca 2014 roku powołano przy Mazowieckim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Klub Młodego Hodowcy – nową organizację, która będzie zrzeszała dzieci oraz wnuki hodowców będących członkami związku. Został powołany na I kadencję Zarząd w składzie: Prezes – Przemysław Wawrzyńczak, Wiceprezesi – Michał Niestępski i Adam Królikowski, Sekretarz – Renata Drogosz oraz członkowie – Jakub Jasiński, Norbert Nasiłowski i Michał Strus. Jest to druga taka organizacja w kraju.

             Do głównych zadań Klubu Młodego Hodowcy należy : integracja środowiska młodych osób interesujących się hodowlą i chowem bydła mlecznego, edukacja młodych hodowców m.in. w zakresie systemów utrzymania i żywienia bydła, zasad hodowli bydła mlecznego przy wykorzystaniu różnorodnych form szkoleniowych, promocja hodowli bydła mlecznego poprzez poznanie znaczenia, roli i zasad wystaw, znajomość procedur ringowych, kodeksu etycznego, sędziowania, prawidłowego przygotowania pielęgnowania i oprowadzania bydła na ringu, asystowania i pomocy wystawcom zwierząt.
W Siedzibie Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka mieści się także Klubu Młodego Hodowcy w budynku Regionu Oceny w Parzniewie przy ul. Przyszłości 1.

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP