www.mpnt.pl

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku (MPNT) jest inicjatywą mającą na celu przede wszystkim wsparcie sektora rolno-spożywczego przy wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej regionu Mazowsze. To nasz główny priorytet, ale nie jedyny. Park współpracuje z przedsiębiorcami, naukowcami i regionalnymi instytucjami publicznymi w celu osiągnięcia wspólnych celów i realizacji wspólnych projektó. Park koncentruje się również na rozwoju biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, innowacjach w rolnictwie, a także do wzmacniania klastrów.
Jesteśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie osób prawnych (forma prawna: spółdzielnia), która prowadzi wspólne projekty gospodarcze w interesie i imieniu swoich członków. Ta forma prawna pozwala każdemu członkowi na rzeczywisty wpływ na zakres działań MPNT na Mazowszu. Park został utworzony jako inicjatywa łącząca: Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrod

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP