Historia Związku

SKŁAD ZARZĄDU VI KADENCJI MZHBiPM

LATA 2023-2027

ZARZĄD ZWIĄZKU:

 1. Prezes – Waldemar Plantowski
 2. Wiceprezesi – Daniel Śliński i Ireneusz Goździewski
 3. Sekretarz – Marcin Grzegrzułka
 4. Skarbnik – Marek Niestępski
 5. Członkowie – Jarosław Jastrzębski, Dariusz Kołtuniak, Ryszard Kuracki, Jan Orlicki, Tadeusz Stelęgowski, Magdalena Szubert, Zenon Więcław, Robert Wołyński, Marzena Wożniak, Zbigniew Trętowski, Leszek Duszak, Krzysztof Oleksiak, Zbigniew Lisowski, Damian Żyłowski.

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Przewodniczący – Jerzy Wawrzyńczak
 2. Członkowie – Andrzej Soliwodzki, Marek Czarnecki

SĄD KOLEŻEŃSKI:

 1. Przewodniczący – Andrzej Jastrzębski
 2. Członkowie – Sławomir Pawlak, Waldemar Lubiński

Dyrektor Biura MZHBiPM

Agnieszka Kalata

Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest dobrowolną, samorządną i społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą interesy hodowców bydła i producentów mleka na obszarze największego w Polsce pod względem powierzchni i ludności, województwa mazowieckiego. Związek działa jako zrzeszenie branżowe, skupiając hodowców bydła i producentów mleka przede wszystkim z terenu województwa mazowieckiego, ale jest także otwarty na współpracę z rolnikami z innych województw.. MZHBiPM realizuje swoje zadania we współpracy z organizacjami hodowlanymi, administracją państwową i samorządową, organizacjami mleczarskimi, a także instytucjami naukowymi i ośrodkami akademickimi. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Związku jest Powiatowe Koło Hodowców Bydła i Producentów Mleka, które zrzesza członków Związku z terenu danego powiatu. Obecnie funkcjonuje 18 kół powiatowych: Ciechanowskie, Garwolińskie, Gostynińskie, Makowskie, Mińskie, Mławskie, Ostrołęckie, Ostrowskie, Płockie, Płońskie, Przasnyskie, Pułtuskie, Siedleckie, Sierpeckie, Sokołowskie, Węgrowskie, Parzniewskie i Radomskie.
Tradycja Mazowieckiego Związku sięga 1993 roku, kiedy to zorganizowano na terenie ówczesnego województwa siedleckiego i stołecznego-warszawskiego Mazowiecko-Podlaski Związek Kół Kontroli Użytkowości Hodowców Bydła. Związek ten zorganizowano z inicjatywy Janusza Bylińskiego, ówczesnego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, który upoważnił Marka Nagrabeckiego, dyrektora Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie, do powołania samorządnej organizacji związkowej hodowców bydła mlecznego. W organizację struktur związku w terenie oraz w opracowanie statutu zaangażowali się śp. Ryszard Grabowski z SGGW w Warszawie, Zygmunt Reklewski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, śp. Krystyna Morawska oraz Józef Kurowski z CSHZ w Warszawie. Mazowiecko-Podlaski Związek Kół Kontroli Użytkowości Hodowców Bydła od samego początku aktywnie włączał się w tworzenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, krajowego reprezentanta środowiska hodowców bydła. Mazowiecko-Podlaskim Związkiem od początku kierował Jan Marchelewicz jako jego prezes, a wiceprezesami byli śp. Ryszard Grabowski i Jerzy Jakubowski. Sekretarzem wybrano Stefana Jurzyka, a skarbnikiem Antoniego Tkacza. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Grzegorz Pliszka. Pozostałymi członkami Zarządu byli między innymi: Wiesław Lech, Wojciech Olędzki, Kazimierz Tratkiewicz i Grzegorz Zieliński. Funkcję kierownika biura Związku pełnił Józef Kurowski.

Od kwietnia 1997 roku Prezesem związku był Grzegorz Zieliński. W tym okresie zajmowano się między innymi organizacją aukcji jałówek, których wyceną zajmowali się specjaliści, wykształceni na specjalnym kursie z zakresu oceny typu i budowy bydła, zorganizowanym w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie z inicjatywy śp. Bogdana Wojtulewicza z Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie. Miejsca organizowanych aukcji to m.in. Wola Suchożebrska powiat siedlecki, Siennica powiat miński, Garwolin oraz Rembertów k/Tarczyna powiat Grójecki.

Nabywcy i sprzedawcy materiału hodowlanego wnosili na rzecz związku opłatę za sztukę przeznaczoną do sprzedaży. W ten sposób zasilany był budżet Związku. Mazowiecko-Podlaski Związek Kół Kontroli Użytkowości Hodowców Bydła współpracował także z wychowalnią buhajów w Łącku i Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu.

W marcu 2003 roku, w okresie, w którym przypadły obchody 100-lecia oceny wartości użytkowej bydła na terenie Polski, związek przekształcono w Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zarejestrowany w KRS w dniu 1 października 2003 roku. Do związku należało wówczas 900 hodowców z rejonu Mazowsza i Podlasia

Bardzo ważnym momentem w życiu związkowej organizacji mazowieckich hodowców było ufundowanie, ze składek zbieranych wśród członków związku podczas corocznych spotkań z hodowcami w latach 2009-2011,sztandaru oraz jego poświęcenie w niedzielę 19 sierpnia 2012 roku w Bazylice Mniejszej pw. Zwiastowania NMP i św. Mateusza w położonym w centrum Mazowsza Pułtusku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że hodowcy z Mazowsza jako pierwsi wśród hodowców bydła w kraju zaczęli działać pod własnym sztandarem związkowym. Po zakończeniu uroczystego nabożeństwa, które celebrował ks. kan. Wiesław Kosek, Dziekan dekanatu pułtuskiego i Kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK, orszak wraz pocztem sztandarowym i honorowymi gośćmi przedefilował przez zabytkowy – najdłuższy w Europie – pułtuski rynek do Domu Polonii, który mieści się na zamku z XVI wieku, dawniejszej siedzibie biskupów płockich, gdzie odbyła się Związkowa Gala. Tam Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik przekazał sztandar w ręce Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Sylwestra Mierzejewskiego. Podczas ceremonii, Prezes Związku powiedział: „Sztandar ten będzie teraz drogowskazem dla wszystkich mazowieckich hodowców, abyśmy działali w jedności i w imię szczytnych zasad”.

SKŁAD ZARZĄDU I KADENCJI MZHBiPM
W LATACH 2003 – 2007

Prezes Zarządu Remigiusz Pawelski
Wiceprezesi: Sylwester Mierzejewski, Witold Bonisławski
Skarbnik Jarosław Gutowski
Sekretarz Janusz Więcław
Członkowie Zarządu: Andrzej Kopciński , Adam Śliński, Bogdan Jakubowski , Grzegorz Zieliński , Edward Wielgolewski, Tomasz Młodzianowski
Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński: Kazimierz Karpiński – Przewodniczący, Jerzy Sieraj, Wojciech Żukowski
Kierownicy Biura Związku:
Adam Światek – 03.2003 – 24.01.2006 r.,
Mieczysław Robak – 24.01 – 17.02.2006 r. ,
Ryszard Bzowski – 17.02 – 13.06.2006 r.
Ewa Tomaszewicz – od 25.07.2006 r.

SKŁAD ZARZĄDU II KADENCJI MZHBiPM
W LATACH 2007 – 2011

Prezes Zarządu Remigiusz Pawelski
Wiceprezesi: Sylwester Mierzejewski, Adam Śliński
Skarbnik Jarosław Gutowski
Sekretarz Adam Świątek
Członkowie Zarządu: Andrzej Kopciński, Krzysztof Jasiński, Bogdan Jakubowski , Jacek Płodziszewski , Edward Wielgolewski , Jacek Strus
Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński: Witold Majorowski – Przewodniczący, Jerzy Sieraj, Marek Niestępski
Kierownicy Biura Związku:
Ewa Tomaszewicz – do 31.10.2009 r.
+ Zbigniew Bartoszewicz – od 14.12.2009 r.

SKŁAD ZARZĄDU III KADENCJI MZHBIPM
W LATACH 2011 -2015

Prezes Zarządu Sylwester Mierzejewski
Wiceprezesi: Krzysztof Jasiński , Adam Śliński
Skarbnik Jacek Strus
Sekretarz Adam Świątek
Członkowie Zarządu: Piotr Puchniarz, Marek Niestępski , Waldemar Plantowski, Jarosław Drogosz, Krzysztof Jasiński, Mieczysław Klimaszewski
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Marcel Skolimowski, Witold Prządka, Andrzej Kopciński
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Ryszard Kuracki , Jarosław Jastrzębski, Jan Roskosz
Kierownicy Biura Związku:
+ Zbigniew Bartoszewicz – do 31.08.2012 r.
Ewa Tomaszewicz – od 01.01.2013 r.

SKŁAD ZARZĄDU IV KADENCJI MZHBiPM
LATA 2015-2019 DO 10 LUTEGO 2017 r.

ZARZĄD ZWIĄZKU:

 1. Prezes – Sylwester Mierzejewski
 2. Wiceprezes – Waldemar Plantowski
 3. Sekretarz – Marek Niestępski
 4. Skarbnik – Jacek Strus
 5. Członkowie – Krzysztof Jasiński – Koło Powiatowe Pułtusk , Jan Roskosz, Robert Wołyński, Marcin Grzegrzułka, Ireneusz Goździewski, Cezary Czaplicki, Ryszard Kuracki

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Przewodniczący – Jerzy Wawrzyńczak
 2. Członkowie – Adam Świątek i Mieczysław Klimaszewski

SĄD KOLEŻEŃSKI:

 1. Przewodniczący – Marcel Skolimowski
 2. Członkowie – Witold Prządka i Leszek Duszak

KOMISJA STATUTOWA:

 • Przewodniczący – Jerzy Wawrzyńczak
 • Wiceprzewodniczący – Leszek Duszak
 • Członkowie – Ireneusz Goździewski , Zenon Więcław i Jan Orlicki

Dyrektor Biura MZHBiPM

śp. Ewa Tomaszewicz

SKŁAD ZARZĄDU IV KADENCJI MZHB

LATA 2015-2019 OD 11 LUTEGO 2017 r

ZARZĄD ZWIĄZKU:

 1. Prezes – Waldemar Plantowski
 2. Wiceprezesi – Cezary Czaplicki i Robert Wołyński
 3. Sekretarz – Jan Roskosz
 4. Skarbnik – Ireneusz Goździewski
 5. Członkowie – Krzysztof Jasiński , Jacek Strus , Marek Niestępsk, Marcin Grzegrzułka, Sylwester Mierzejewski, Ryszard Kuracki

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodniczący – Jerzy Wawrzyńczak
 • Członkowie – Adam Świątek i Mieczysław Klimaszewski

SĄD KOLEŻEŃSKI:

 • Przewodniczący – Marcel Skolimowski
 • Członkowie – Witold Prządka i Leszek Duszak

KOMISJA STATUTOWA:

 • Przewodniczący – Jerzy Wawrzyńczak
 • Wiceprzewodniczący – Leszek Duszak
 • Członkowie – Ireneusz Goździewski , Zenon Więcław i Jan Orlicki

Dyrektor Biura MZHBiPM

śp. Ewa Tomaszewicz

SKŁAD ZARZĄDU IV KADENCJI MZHB
LATA 2015-2019 OD 6 CZERWCA 2017 R

ZARZĄD ZWIĄZKU:

 1. Prezes – Waldemar Plantowski
 2. Wiceprezesi – Cezary Czaplicki i Robert Wołyński
 3. Sekretarz – Jan Roskosz
 4. Skarbnik – Ireneusz Goździewski
 5. Członkowie – Krzysztof Jasiński , Marek Niestępski, Marcin Grzegrzułka, Andrzej Soliwodzki, Ryszard Kuracki, Daniel Śliński

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Przewodniczący – Jerzy Wawrzyńczak
 2. Członkowie – Adam Świątek i Mieczysław Klimaszewski

SĄD KOLEŻEŃSKI:

 1. Przewodniczący – Marcel Skolimowski
 2. Członkowie – Witold Prządka i Leszek Duszak

KOMISJA STATUTOWA:

 • Przewodniczący – Jerzy Wawrzyńczak
 • Wiceprzewodniczący -Leszek Duszak
 • Członkowie – Ireneusz Goździewski , Zenon Więcław i Jan Orlicki

Dyrektor Biura MZHBiPM

Śp. Ewa Tomaszewicz do 20.11.2017r
Agnieszka Kalata od 01.12.2017r.

SKŁAD ZARZĄDU V KADENCJI MZHB
LATA 2019-2023

 1. Prezes – Waldemar Plantowski,
 2. Wiceprezesi – Cezary Czaplicki i Daniel Śliński,
 3. Sekretarz – Ireneusz Goździewski,
 4. Skarbnik – Marek Niestępski
 5. Członkowie Piotr Gutowski, Marcin Grzegrzułka, Jarosław Jastrzębski, Krzysztof Kańkowski, Dariusz Kołtuniak , Ryszard Kuracki, Piotr Magdziński, Jan Orlicki, Jan Roskosz, Tadeusz Stelęgowski, Magdalena Szubert, Elżbieta Świeżak, Zenon Więcław, Robert Wołyński

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodnicząc – Jerzy Wawrzyńczak
 2. Członkowie – Andrzej Soliwodzki i Grzegorz Goździewski.

Sąd Koleżeński:

 1. Przewodniczący – Marcel Skolimowski
 2. Członkowie – Witold Prządka i Andrzej Szczepański.

Komisja Statutowa :

 • Przewodniczący – Jerzy Wawrzyńczak
 • Wiceprzewodniczący – Ireneusz Goździewski
 • Członkowie – Jan Orlicki, Elżbieta Świeżak , Adam Śliński, Adam Świątek, Zenon Więcław, Robert Wołyński

Dyrektor Biura MZHBiPM

Agnieszka Kalata

SKŁAD ZARZĄDU VI KADENCJI MZHBiPM
LATA 2023-2027

ZARZĄD ZWIĄZKU:
1. Prezes – Waldemar Plantowski
2. Wiceprezesi – Daniel Śliński i Ireneusz Goździewski
3. Sekretarz – Marcin Grzegrzułka
4. Skarbnik – Marek Niestępski
5. Członkowie – Jarosław Jastrzębski, Dariusz Kołtuniak, Ryszard Kuracki, Jan Orlicki, Tadeusz
Stelęgowski, Magdalena Szubert, Zenon Więcław, Robert Wołyński, Marzena Wożniak, Zbigniew
Trętowski, Leszek Duszak, Krzysztof Oleksiak, Zbigniew Lisowski, Damian Żyłowski.
KOMISJA REWIZYJNA:
1. Przewodniczący – Jerzy Wawrzyńczak
2. Członkowie – Andrzej Soliwodzki, Marek Czarnecki
SĄD KOLEŻEŃSKI:
1. Przewodniczący – Andrzej Jastrzębski
2. Członkowie – Sławomir Pawlak, Waldemar Lubiński
Dyrektor Biura MZHBiPM
Agnieszka Kalata

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP