www.pfhb.pl

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.
  • Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.
  • Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11.000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.

Od dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezentację we wszystkich województwach w kraju.
Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.

Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, w § 1 pkt 1 opisuje szczegółowo nasze obowiązki. Natomiast art.7 ust.1 pkt. 1-6i 10 ustawy organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wskazuje zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.

www.chemirol.com.pl

Mapa Mazowsza z kontaktami do handlowców PUH Chemirol

www.mchirz.pl

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.www.mpnt.pl

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku (MPNT) jest inicjatywą mającą na celu przede wszystkim wsparcie sektora rolno-spożywczego przy wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej regionu Mazowsze. To nasz główny priorytet, ale nie jedyny. Park współpracuje z przedsiębiorcami, naukowcami i regionalnymi instytucjami publicznymi w celu osiągnięcia wspólnych celów i realizacji wspólnych projektó. Park koncentruje się również na rozwoju biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, innowacjach w rolnictwie, a także do wzmacniania klastrów.
Jesteśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie osób prawnych (forma prawna: spółdzielnia), która prowadzi wspólne projekty gospodarcze w interesie i imieniu swoich członków. Ta forma prawna pozwala każdemu członkowi na rzeczywisty wpływ na zakres działań MPNT na Mazowszu. Park został utworzony jako inicjatywa łącząca: Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrod

www.canagri.pl

Can Agri Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Can Agri zaczynała w roku 2001 jako jednoosobowa (dosłownie) działalność gospodarcza, zajmując się importem podstawowych artykułów do wyposażenia gospodarstw. Od początku naszego działania staraliśmy się przyczynić do szybszego rozwoju i unowocześnienia hodowli zwierząt w naszym kraju przy zachowaniu stałej troski o dobrostan zwierząt. Rosnące wymagania hodowców powodują coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt i inne środki do prowadzenia hodowli zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

W chwili obecnej zatrudniamy 30 osób , w katalogu mamy ponad 3000 produktów, dostępnych w blisko 900 punktach dystrybucyjnych na terenie kraju, co stawia naszą firmę na pozycji lidera rynku artykułów zootechnicznych w kraju. Rosnąca sprzedaż eksportowa, realizowana dziś do blisko 30 krajów na całym świecie, dodatkowo potwierdza wartość naszej marki.

Wsłuchiwanie się w głos klienta, współpraca z uznanymi dostawcami krajowymi oraz zagranicznymi i rosnące wykorzystywanie możliwości produkcyjnych siostrzanej firmy Canexpol sp. z o.o. http://www.canexpol.plumożliwiają dostosowywanie naszej oferty do rosnących wymagań naszych partnerów.

Poszerzenie naszej oferty o marki produktów dla konia i jeźdźca – Can Equi, dla zwierząt domowych – Can Ami oraz niedawne przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa na spółkę prawa handlowego to zmiany, które są niezbędne dla utrzymania pozycji konkurencyjnej na rozwijającym się dynamicznie rynku.

www.fortistechnology.pl

GRUPA FORTIS TECHNOLOGY

 
 

Close Menu