Partnerzy

www.pfhb.pl

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.
 • Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.
 • Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11.000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.

Od dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezentację we wszystkich województwach w kraju.
Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.

Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, w § 1 pkt 1 opisuje szczegółowo nasze obowiązki. Natomiast art.7 ust.1 pkt. 1-6i 10 ustawy organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wskazuje zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.

www.chemirol.com.pl

Mapa Mazowsza z kontaktami do handlowców PUH Chemirol

www.mchirz.pl

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.www.mpnt.pl

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku (MPNT) jest inicjatywą mającą na celu przede wszystkim wsparcie sektora rolno-spożywczego przy wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej regionu Mazowsze. To nasz główny priorytet, ale nie jedyny. Park współpracuje z przedsiębiorcami, naukowcami i regionalnymi instytucjami publicznymi w celu osiągnięcia wspólnych celów i realizacji wspólnych projektó. Park koncentruje się również na rozwoju biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, innowacjach w rolnictwie, a także do wzmacniania klastrów.
Jesteśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie osób prawnych (forma prawna: spółdzielnia), która prowadzi wspólne projekty gospodarcze w interesie i imieniu swoich członków. Ta forma prawna pozwala każdemu członkowi na rzeczywisty wpływ na zakres działań MPNT na Mazowszu. Park został utworzony jako inicjatywa łącząca: Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrod

www.canagri.pl

Can Agri Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Can Agri zaczynała w roku 2001 jako jednoosobowa (dosłownie) działalność gospodarcza, zajmując się importem podstawowych artykułów do wyposażenia gospodarstw. Od początku naszego działania staraliśmy się przyczynić do szybszego rozwoju i unowocześnienia hodowli zwierząt w naszym kraju przy zachowaniu stałej troski o dobrostan zwierząt. Rosnące wymagania hodowców powodują coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt i inne środki do prowadzenia hodowli zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

W chwili obecnej zatrudniamy 30 osób , w katalogu mamy ponad 3000 produktów, dostępnych w blisko 900 punktach dystrybucyjnych na terenie kraju, co stawia naszą firmę na pozycji lidera rynku artykułów zootechnicznych w kraju. Rosnąca sprzedaż eksportowa, realizowana dziś do blisko 30 krajów na całym świecie, dodatkowo potwierdza wartość naszej marki.

Wsłuchiwanie się w głos klienta, współpraca z uznanymi dostawcami krajowymi oraz zagranicznymi i rosnące wykorzystywanie możliwości produkcyjnych siostrzanej firmy Canexpol sp. z o.o. http://www.canexpol.plumożliwiają dostosowywanie naszej oferty do rosnących wymagań naszych partnerów.

Poszerzenie naszej oferty o marki produktów dla konia i jeźdźca – Can Equi, dla zwierząt domowych – Can Ami oraz niedawne przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa na spółkę prawa handlowego to zmiany, które są niezbędne dla utrzymania pozycji konkurencyjnej na rozwijającym się dynamicznie rynku.

Promocyjna  oferta dla członków Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Szanowni Państwo,

W związku z naszymi cyklicznymi akcjami promocyjnymi na produkty związane z hodowlą bydła w naszym regionie, tym razem przygotowaliśmy dla Państwa akcję specjalną na zakup świetlików kalenicowych.

Po wnikliwej analizie i dokładnym rozpatrzeniu różnych ofert tego typu produktów dostępnych na polskim rynku, zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Arntjen Polska Sp. z o.o.

Świetliki kalenicowe tej firmy cechuje bardzo stabilna konstrukcja wykonana z profili aluminiowych – potwierdzona zgodnością z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD) i opatrzona znakiem CE.

System produkcji konstrukcji aluminiowych stosowany w firmie Arntjen spełnia wszystkie wymagane normą kryteria –

firma posiada certyfikat potwierdzający pozytywną ocenę zgodności i uprawniający do oznaczania towarów znakiem CE (Certyfikat nr 0035-CPR-1090-1.01761.TUVRh.2017.002 z dnia 28.08.2017).

Produkty budowlane bez znaku CE i deklaracji zgodności nie mogą być wprowadzane do obrotu, nie mogą sprzedawane ani wbudowywane!!!

Generalnie w ofercie firmy Arntjen mają Państwo do wyboru 3 rodzaje świetlików. Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej broszurze firmy Arntjen oraz na stronie internetowej www.arntjen.com.

W przypadku szczegółowych pytań mogą się Państwo kontaktować z firmą Arntjen Polska za pośrednictwem przedstawiciela handlowego:

Dariusz Piotrowski

Tel.:     600-877 510

eMail: dariusz.piotrowski@arntjen.com

W związku z powyższą akcją promocyjną dla każdego zamówienia na świetliki kalenicowe otrzymają Państwo rabat w wysokości 28% liczony od ceny podstawowej świetlików.

Zasady akcji promocyjnej:

 • Akcja promocyjna jest ograniczona czasowo i obowiązuje w okresie 11.03.2019 – 31.10.2019.
 • Aby zamówienie było wiążące prosimy użyć załączonego formularza zamówienia wizyty przedstawiciela i odesłać go do nas. My przekażemy je niezwłocznie do firmy Arntjen Polska. Mogą też Państwo złożyć zamówienie bezpośrednio w biurze firmy lub u Pana Dariusza Piotrowskiego (dane powyżej) powołując się na niniejszą akcję promocyjną.
 • Po przekazaniu do firmy Arntjen Polska zamówienia wizyty, przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem.
 • Promocja dotyczy zamówień o wartości powyżej 10 tys. złotych netto.
 • Na świetliki kalenicowe przyznana jest dwuletnia gwarancja firmy Arntjen Polska.
 • W przypadku stwierdzenia wad bądź szkód w okresie gwarancyjnym proszę kontaktować się z firmą Arntjen Polska.
 • Promocja jest skierowana wyłącznie dla członków Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Jeśli trudno będzie się Państwu zdecydować na poszczególne świetliki lub jeśli potrzebują Państwo fachowego doradztwa, proszę kontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Arntjen Polska. Jest on zawsze do Państwa dyspozycji i z chęcią doradzi i dobierze odpowiednie produkty do Państwa gospodarstwa. Możliwe jest również grupowe spotkanie z przedstawicielem firmy Arntjen Polska w celu prezentacji produktów i specjalistycznych porad odnośnie doboru i montażu produktów.

Ponadto osoby, które zamówią świetliki kalenicowe Arntjen Polska do 31.10.2019 otrzymają dodatkowy rabat w wysokości 15% na pozostałe produkty Arntjen. Rabat ten nie łączy się z innymi promocjami Arntjen.

Mamy nadzieję, że ta akcja promocyjna spotka się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony i zaowocuje

udaną współpracą z firmą Arntjen Polska.

Korzystając z okazji zapraszamy też do odwiedzenia i polubienia strony Arntjen Polska na Facebooku.

Z pozdrowieniami,

Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

KROWY LUBIĄ ŚWIEŻOŚĆ!

Klimat panujący w nowoczesnej oborze z boksami legowiskowymi musi w 100% spełniać wymagania krów mlecznych. „Bydło z natury należy do zwierząt polarnych” (cytat, Grauvogel 1994) i woli suche oraz zimne środowisko od ciepłego i wilgotnego.

W nowoczesnej oborze wolnostanowiskowej z boksami legowiskowymi o dużej kubaturze wymagana jest całkowita wymiana powietrza – w ciągu godziny 4- do 6- krotna. Latem należy dodatkowo odprowadzić ciepła z ciała zwierząt, a z tego wynika, że potrzeba od 60 do 100-krotnej wymiany powietrza w ciągu godziny.

Takim wymaganiom można sprostać tylko wtedy, gdy istnieje możliwość otwierania i zamykania bocznych ścian obory wolnostanowiskowej.

OŚWIETLENIE I WENTYLACJA – PODWÓJNY ZYSK!

Odprowadzanie nieświeżego powietrza z obory jest tak samo ważne jak doprowadzanie świeżego. Można doprowadzić tylko taką ilość powietrza, jaka zostanie odprowadzona lub odciągnięta z obory. Skuteczna wentylacja zapewnia usuwanie pary wodnej, a co za tym idzie również bakterii, amoniaku, CO2 oraz innych szkodliwych gazów. Tylko w oborze, w której nie występują szkodliwe gazy, krowa może osiągnąć największą wydajność. Nasze opatentowane świetliki i wietrzniki od wielu lat są czołowymi produktami do wykorzystania w budowie nowych obór. Zalety systemu wietrzenia są niepodważalne:

 • korzystne ceny
 • optymalne warunki w oborze
 • nieprzemoczone deszczem maty
 • doskonałe oświetlenie

Produkty budowlane bez znaku CE i deklaracji zgodności nie mogą być sprzedawane ani wbudowywane!!!

System produkcji stosowany w firmie Arntjen spełnia wszystkie wymagane normą kryteria –

posiadamy certyfikat potwierdzający pozytywną ocenę zgodności uprawniający nas do oznaczania towarów znakiem CE.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj ulotkę