Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do Klubu Młodego Hodowcy (wiek od 10 lat)
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.05.2019r.

20 lutego 2019r odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd
Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w restauracji
„Elita „ Otrębusy.
Przewodniczącym obrad został Witold Prządka, a protokolantem Agnieszka Kalata.
W Zjeździe uczestniczyło 50 delegatów , co stanowiło 87,7 % ogółu uprawnionych
do głosowania.
Wybrana Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie : Jerzy Borowski –
Przewodniczący, Łukasz Majkowski – członek i Maciej Kołakowski – członek
stwierdzała, że Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny
i zdolny do podejmowania uchwał i wniosków.
Sprawozdanie z działalności Związku z mijającej kadencji przedstawił Prezes
Waldemar Plantowski. Jednogłośnie obecni delegaci udzielili absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Na Walnym Zjeździe został wybrany nowy 19-osobowy Zarząd Mazowieckiego
Związku w składzie:
Prezes – Waldemar Plantowski,
Wiceprezesi – Cezary Czaplicki i Daniel Śliński,
Sekretarz – Ireneusz Goździewski,
Skarbnik – Marek Niestępski
Członkowie Zarządu: Krzysztof Kańkowski ,Ryszard Kuracki , Jan Orlicki,
Zenon Więcław, Jan Roskosz , Robert Wołyński , Marcin Grzegrzułka , Magdalena
Szubert, Piotr Gutowski, Jarosław Jastrzębski ,Elżbieta Świeżak ,Tadeusz
Stelęgowski , Dariusz Kołtuniak , Piotr Magdziński.
Podczas obrad delegaci wybrali także Komisję Rewizyjną w nowym składzie:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy Wawrzyńczak
Członkowie: Andrzej Soliwodzki i Grzegorz Goździewski.
Wyłoniono również nowy skład Sądu Koleżeńskiego:
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Marcel Skolimowski
Członkowie: Witold Prządka i Andrzej Szczepański.
Na tegorocznym Zjeździe wybrano 13-osobową reprezentację Mazowieckiego
Związku na XII Walny Zjazd Delegatów PFHBiPM w składzie:
Waldemar Plantowski , Cezary Czaplicki , Ireneusz Goździewski , Daniel Śliński
Marek Niestępski , Krzysztof Kańkowski , Ryszard Kuracki , Jan Orlicki ,Zenon
Więcław , Jan Roskosz , Robert Wołyński , Marcin Grzegrzułka , Magdalena
Szubert.

Serdecznie gratulujemy nowej Władzy Mazowieckiego Związku i
Delegatom oraz życzymy owocnej współpracy i wspólnie podejmowania
ważnych decyzji na rzecz hodowców.

TERMINARZ   MZHB

ZEBRANIA   WYBORCZE  KÓŁ  POWIATOWYCH

 • 28.XI.2018 KOŁO   SIEDLCE      godz.11.00
  Dwór „Mościbrody” Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew,
 • 28.XI.2018 KOŁO  OSTRÓW MAZ.       godz.11.00
  Sala Weselna” Stary Młyn”, Zaręby Kościelne, ul. Czyżewska 16A  
 • 29.XI.2018 KOŁO  PRZASNYSZ      godz.11.00
  Dom Weselny "Diament" , Sierakowo 95, 06-300 Przasnysz
 • 29.XI.2018 KOŁO  PUŁTUSKI       godz.11.00
  Dom Weselny „Belle  Epoque” w Winnicy, ul. Ogrodowa 2A
 • 03.XII.2018 KOŁO SIERPECKI     godz. 11.00
  OSM  Sierpc  , ul. Żeromskiego 2A
 • 04.XII.2018 POWIAT  RADOMSKI      godz.11.00
  Zajazd  u Grubego, Sala Konferencyjna,   ul. Warszawska 98/100
   26-660 Jedlińsk
 • 05.XII.2018 POWIAT  GARWOLIŃSKI    godz.11.00
  Restauracja Weselna „GALAKTYKA”, Górzno-Kolonia 112, 08-404 Górzno                        
 • 05.XII.2018  POWIAT   PŁOCKI      godz.10.00
   ODR,  Płock, ul. Zglenickiego 42      
 • 06 .XII.2018 POWIAT  SOKOŁOWSKI          10.00
   „ODEON”,  Sokołów Podlaski,  ul. Lipowa  82
 • 06.XII.2018 POWIAT  WĘGROWSKI     godz.10.00
  Restauracja „EVEREST”, Węgrów, ul. Żeromskiego   21                     
 • 07.XII.2018   POWIAT  MIŃSKI       godz.11.00
  "Ziubiakowa Karczma"
  , ul. Szkolna 11a, 05-332 Nowa Pogorzel
 • 07.XII.2018  POWIAT   PŁOŃSKI      godz.11.00
  MODR Poświętne , ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk                                
 • 07.XII.2018  POWIAT   CIECHANOWSKI      godz.11.00
  Muzeum Romantyzmu (Oranżeria), ul. Krasińskiego 9,

  06-406 Opinogóra Górna

 • 11.XII.2018 POWIAT  MŁAWSKI    godz.11.00
  Dom Weselny , Otocznia Stara 3,
 • 11.XII.2018r POWIAT GOSTYNIŃSKI godz. 11.00
  Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna      
 • 12.XII.2018r POWIAT PARZNIEWSKI  godz. 11.00
  PFHBiPM  Parzniew, ul. Przyszłości 1,  05-804 Pruszków
 • 14.XII. 2018   POWIAT OSTROŁĘCKI   godz. 10.00
  sala GOK,  Czerwin, ul. Szkolna 1
 • 10 styczeń 2019r. POWIAT  MAKOWSKI    12.00
  Zajazd Miranka - Nowy Krasnosielc 5B

PARTNERZY