Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Aktualności

Gdzie w tym roku odbędzie się IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy?

Znamy miejsce!

Tym razem będzie to województwo opolskie. Już 6 września ponad 500 hodowców, producentów bydła mlecznego oraz specjalistów z sektora mleczarskiego, spotkają się w Kombinacie Rolnym w Kietrzu. Uczestnicy z całego kraju poznają tajniki uprawy kukurydzy na kiszonkę, porównując aż 50 odmian kukurydzy (producentów: Agrofert, CaussadeSemences, Chemirol, Euralis, HR Smolice, KWS, Limagrain, Mais, Pioneer, Saatbau), wysianych na poletkach doświadczalnych. Kolejną atrakcją eventu będzie prezentacja wozów paszowych oraz porównanie TMR, konsultacje żywieniowe i agronomiczne oraz zwiedzanie Fermy krów Langowo, liczącej przeszło 1 000 sztuk bydła mlecznego oraz 2 000 cieląt .

Narodowy Dzień Mlecznej Fermy, organizowany przez InConventus Group, jest cyklicznym miejscem spotkania hodowców z całego kraju, będąc dla nich swoistym rodzajem szkolenia, oraz możliwością znaczącego poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej hodowli. Uczestnicy IV edycji będą mogli zdobyć najnowszą wiedzę z zakresu żywienia, zwiększania wydajności stada oraz poprawy jakości produkowanego mleka dzięki udziałowi w merytorycznych prelekcjach wygłaszanych przez specjalistów. Podczas wydarzenia okazję do zaprezentowania swoich usług będą miały również rozmaite firmy agro.

Kombinat Rolny Kietrz to jedno z najważniejszych w kraju gospodarstw rolnych z 60-letnią tradycją. Na obszarze 8,5 tys. ha znajdują się pola uprawne, a także prawie 9 tys. sztuk bydła, w tym około 3,7 tys. krów mlecznych. Farma jest zaopatrzona w najnowocześniejszą infrastrukturę, która kosztowała właścicieli gospodarstwa ponad 200 milionów złotych, co czyni Kombinat jednym z najlepiej wyposażonych gospodarstw rolnych w Polsce. Ciągniki są tu nawigowane satelitarnie, dzięki czemu mogą pracować niezależnie od pory dnia czy pogody. Jakość gleby podlega stałej kontroli i analizie, pozwalającej odpowiednio dobrać sposób jej użytkowania. Ogromną wagę przykłada się również do dobrostanu zwierząt, co znajduje odzwierciedlenie w jakości otrzymywanego mleka. Dojenie odbywa się dwa razy dziennie w udojni wyposażonej w 60-stanowiskową dojalnię karuzelową firmy Fullwood z obsługą zewnętrzną.

Podgarnianie paszy oraz utrzymanie czystości korytarzy paszowych zapewnia z kolei samojezdny, automatyczny robot ze ślimakiem Butler Gold marki Wasserbauer, zasilany przez dwa bezobsługowe akumulatory.

Wejście na teren wydarzenia możliwe tylko z biletem! Aby otrzymać bilet na wydarzenie, wystarczy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza obecnego na stronie internetowej www.farmdays.com.pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu.

ZAPRASZAMY na Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem k/Płońska w dniach 15-16.06.2019r.

Program XX Mazowieckich Dni Rolnictwa 15-16.06.2019 r.

Każdego dnia Wystawy:

– prezentacja nowych odmian roślin uprawnych, nowoczesnych technologii upraw na polu doświadczalnym,

– wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej,

– indywidualne doradztwo fachowe specjalistów MODR i kiermasz wydawnictw,

– prezentacja dziedzictwa kulturowego w tym kulinarnego wsi mazowieckiej,

– kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych,

wystawa zwierząt hodowlanych.

 • Sobota 15 czerwca 2019 r.

9.00 – 11.00 Ocena bydła mlecznego 
9.00 – 11.15 Konferencja „Możliwości rozwoju kół gospodyń wiejskich” (CEK)

10.00 – 11.30 IX Turniej Ekologiczny

11.00 – 11.30 Konkurs „Młody Hodowca”
11.30 – 12.00 Aukcja jałowic hodowlanych

12.00 – 14.00 Otwarcie XX Mazowieckich Dni Rolnictwa i Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (scena)
Podsumowanie konkursu „Hit Targowy 2019”
Podsumowanie etapu krajowego konkursu „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2019” – Fundacja WWF Polska
Podsumowanie IX Turnieju Ekologicznego

10.00 – 15.00 Ocena klaczy hodowlanych

Niedziela 16 czerwca 2019 r.

10.00 – 13.00 XXIV Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

10.00 – 11.00 Prezentacja czempionów, wiceczempionów i superczempionów bydła mlecznego, pokaz ras kolorowych bydła mlecznego oraz cieliczek oprowadzanych przez dzieci

11.00 – 11.30 Występ zespołu „Krajkowiacy” (scena)

11.30- 13.30 Powitanie gości i uczestników XX Mazowieckich Dni Rolnictwa (scena)
Wręczenie uhonorowań z okazji jubileuszu XX Mazowieckich Dni Rolnictwa
Podsumowanie konkursu „Najlepszy produkt naturalny”
Podsumowanie konkursu „Najciekawsze Stoisko 2019”
Podsumowanie konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo” – KRUS

13.30- 14.00 Wręczenie nagród i wyróżnień hodowcom bydła mlecznego – uczestnikom Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

13.30 Wręczenie nagród i wyróżnień hodowcom klaczy – uczestnikom Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
Dekoracja zwycięzców XXIV Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi (teren wystawy)

14.15 Widowiskowe pokazy konne

Zwiedzanie w godzinach 9.00 – 17.00

Więcej informacji o targach uzyskają Państwo na stronie: www.modr.mazowsze.pl

Zobacz galerie 

W dniu 9 kwietnia 2019r. odbyły się I Mazowieckie Mleczne Laury w Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze Górnej (powiat Ciechanowski) pod patronatem Adama Struzika –
Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wyróżnieni hodowcy z Mazowsza zostali uhonorowani pamiątkowymi platerami i
dyplomami a najlepszy hodowca otrzymał wyjątkowy, okazały puchar.
Ponadto nagrodzono wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój oceny w 2018 roku
pracowników terenowych PFHBiPM : Czesława Śmiecińskiego – Inspektora Nadzoru i
Przemysława Bartosiewicza – Zootechnika Oceny.

Nagrody wręczyli hodowcom i pracownikom : Leszek Hądzlik – Prezydent PFHBiPM,
Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Kamiński-
Dyrektor RO Parzniew oraz Waldemar Plantowski – Prezes MZHBiM.

Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: Roman Kochanowicz –
Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, oraz przedstawiciele organizacji rolniczych:
ARIMR, KOWR, Izb Rolniczych, Spółek Inseminacyjnych (SHIUZ Bydgoszcz, MCHRZ Sp.
z o.o. w Łowiczu) a także sponsorzy: PH Kondrad, NordKalk, Gea Farm Technologies,
Biofeed, Bentley Polska oraz organizatorzy stoiska degustacyjnego: OSM Sierpc, Hochland
Polska, SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim.

Wyróżnieni hodowcy za najwyższą przeciętną wydajność kg mleka wg kategorii:

1) obory do 20 krów

Mościcki Stanisław, Gulczewo
Kozłowski Jerzy, Płocochowo
Fituch Waldemar i Dorota, Zalesice

2) obory od 21 do 50 krów

Andrzej Mórawski, Golany
Klimczak-Fudała Czesław, Raków
Mazurek Wojciech, Kożuchów

3) obory od 51 do 100 krów

Oleksiak Krzysztof, Stare Piastowo
Wysokiński Szczepan i Bożena, Radomyśl
Wawrzyńczak Jerzy, Stupsk

4) obory od 101 do 300 krów

Nasiłowski Dariusz, Skwierczyn Dwór
Stelęgowski Tadeusz, Kudelczyn
Kiliś Wojciech, Borza Strumiany

5) obory od 301 krów

RZD SGGW Wilanów-Obory, Obory
Bieniak Rafał, Kózki
Kalinowski Sławomir, Nacpolsk

6) największy progres w produkcji mlecznej

Wawrzyńczak Jerzy, Stupsk
Kozłowski Jerzy, Płocochowo
Czajka Zbigniew Jan, Krzywośnity

7) najlepsze krowy III laktacja i dalsze

Skup Andrzej, Księżopole Jałmużny
Mórawski Andrzej, Golany
Leśniewski Dariusz, Podlesie

8) najlepsze krowy II laktacja

Mórawski Andrzej, Golany
Gocłowski Ryszard, Brzeżno
Zawadzak Lucjan, Garbatka Długa

9) najlepsze krowy pierwiastki

Krzysztof Oleksiak, Stare Piastowo
2 x Nasiłowski Dariusz, Skwierczyn Dwór

10) najwyższa wydajność woj. mazowieckiego

Mórawski Andrzej, Golany

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

20 lutego 2019r odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd
Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w restauracji
„Elita „ Otrębusy.
Przewodniczącym obrad został Witold Prządka, a protokolantem Agnieszka Kalata.
W Zjeździe uczestniczyło 50 delegatów , co stanowiło 87,7 % ogółu uprawnionych
do głosowania.
Wybrana Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie : Jerzy Borowski –
Przewodniczący, Łukasz Majkowski – członek i Maciej Kołakowski – członek
stwierdzała, że Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny
i zdolny do podejmowania uchwał i wniosków.
Sprawozdanie z działalności Związku z mijającej kadencji przedstawił Prezes
Waldemar Plantowski. Jednogłośnie obecni delegaci udzielili absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Na Walnym Zjeździe został wybrany nowy 19-osobowy Zarząd Mazowieckiego
Związku w składzie:
Prezes – Waldemar Plantowski,
Wiceprezesi – Cezary Czaplicki i Daniel Śliński,
Sekretarz – Ireneusz Goździewski,
Skarbnik – Marek Niestępski
Członkowie Zarządu: Krzysztof Kańkowski ,Ryszard Kuracki , Jan Orlicki,
Zenon Więcław, Jan Roskosz , Robert Wołyński , Marcin Grzegrzułka , Magdalena
Szubert, Piotr Gutowski, Jarosław Jastrzębski ,Elżbieta Świeżak ,Tadeusz
Stelęgowski , Dariusz Kołtuniak , Piotr Magdziński.
Podczas obrad delegaci wybrali także Komisję Rewizyjną w nowym składzie:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy Wawrzyńczak
Członkowie: Andrzej Soliwodzki i Grzegorz Goździewski.
Wyłoniono również nowy skład Sądu Koleżeńskiego:
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Marcel Skolimowski
Członkowie: Witold Prządka i Andrzej Szczepański.
Na tegorocznym Zjeździe wybrano 13-osobową reprezentację Mazowieckiego
Związku na XII Walny Zjazd Delegatów PFHBiPM w składzie:
Waldemar Plantowski , Cezary Czaplicki , Ireneusz Goździewski , Daniel Śliński
Marek Niestępski , Krzysztof Kańkowski , Ryszard Kuracki , Jan Orlicki ,Zenon
Więcław , Jan Roskosz , Robert Wołyński , Marcin Grzegrzułka , Magdalena
Szubert.

Serdecznie gratulujemy nowej Władzy Mazowieckiego Związku i
Delegatom oraz życzymy owocnej współpracy i wspólnie podejmowania
ważnych decyzji na rzecz hodowców.

TERMINARZ   MZHB

ZEBRANIA   WYBORCZE  KÓŁ  POWIATOWYCH

 • 28.XI.2018 KOŁO   SIEDLCE      godz.11.00
  Dwór „Mościbrody” Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew,
 • 28.XI.2018 KOŁO  OSTRÓW MAZ.       godz.11.00
  Sala Weselna” Stary Młyn”, Zaręby Kościelne, ul. Czyżewska 16A  
 • 29.XI.2018 KOŁO  PRZASNYSZ      godz.11.00
  Dom Weselny "Diament" , Sierakowo 95, 06-300 Przasnysz
 • 29.XI.2018 KOŁO  PUŁTUSKI       godz.11.00
  Dom Weselny „Belle  Epoque” w Winnicy, ul. Ogrodowa 2A
 • 03.XII.2018 KOŁO SIERPECKI     godz. 11.00
  OSM  Sierpc  , ul. Żeromskiego 2A
 • 04.XII.2018 POWIAT  RADOMSKI      godz.11.00
  Zajazd  u Grubego, Sala Konferencyjna,   ul. Warszawska 98/100
   26-660 Jedlińsk
 • 05.XII.2018 POWIAT  GARWOLIŃSKI    godz.11.00
  Restauracja Weselna „GALAKTYKA”, Górzno-Kolonia 112, 08-404 Górzno                        
 • 05.XII.2018  POWIAT   PŁOCKI      godz.10.00
   ODR,  Płock, ul. Zglenickiego 42      
 • 06 .XII.2018 POWIAT  SOKOŁOWSKI          10.00
   „ODEON”,  Sokołów Podlaski,  ul. Lipowa  82
 • 06.XII.2018 POWIAT  WĘGROWSKI     godz.10.00
  Restauracja „EVEREST”, Węgrów, ul. Żeromskiego   21                     
 • 07.XII.2018   POWIAT  MIŃSKI       godz.11.00
  "Ziubiakowa Karczma"
  , ul. Szkolna 11a, 05-332 Nowa Pogorzel
 • 07.XII.2018  POWIAT   PŁOŃSKI      godz.11.00
  MODR Poświętne , ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk                                
 • 07.XII.2018  POWIAT   CIECHANOWSKI      godz.11.00
  Muzeum Romantyzmu (Oranżeria), ul. Krasińskiego 9,

  06-406 Opinogóra Górna

 • 11.XII.2018 POWIAT  MŁAWSKI    godz.11.00
  Dom Weselny , Otocznia Stara 3,
 • 11.XII.2018r POWIAT GOSTYNIŃSKI godz. 11.00
  Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna      
 • 12.XII.2018r POWIAT PARZNIEWSKI  godz. 11.00
  PFHBiPM  Parzniew, ul. Przyszłości 1,  05-804 Pruszków
 • 14.XII. 2018   POWIAT OSTROŁĘCKI   godz. 10.00
  sala GOK,  Czerwin, ul. Szkolna 1
 • 10 styczeń 2019r. POWIAT  MAKOWSKI    12.00
  Zajazd Miranka - Nowy Krasnosielc 5B

PARTNERZY