Wystawa w Sierakowie

W dniach 19 – 20 maja 2018 roku w Sierakowie odbyła się I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

  Wzięło w niej udział 15 Hodowców-Wystawców prezentując swój dorobek hodowlany w ogólnej liczbie 50 sztuk, w tym: Cieliczek – 8 szt., Jałowic rasy Phf w wieku 10-13 m-cy – 8 szt., Jałowic rasy Phf powyżej 13 do 17 m-cy – 6 szt., Jałowice cielne – 8 szt., Krów rasy Phf – 15 szt., Inne rasy(SM,JE,BG,RP)-5szt.

     Do wyceny na ring zwierzęta wchodziły w poszczególnych grupach laktacyjnych: Cieliczki – szt. 8, Jałowice w wieku 10-13 m-cy – szt. 8, Jałowice powyżej 13 do 17 m-c– 6 szt., Jałowice cielne – 8 szt., Krowy pierwiastki – 7 szt., Krowy w II laktacji – 4 szt., Krowy w III laktacji i dalszej – 4 szt. Jałowice i krowy ras kolorowych (SM, JE, BG, RP) nie brały udziału w wycenie zwierząt – był to tylko pokaz ras kolorowych. Komisja sędziowska w składzie : Krystian Korytkowski – sędzia wystawy oraz Piotr Majko – asystent sędziego wśród wszystkich grup laktacyjnych wybrała najpiękniejsze zwierzęta, które uzyskały tytuły: SUPERCZEMPIONA, CZEMPIONA I WICECZEMPIONA.

Wykaz Wiceczempionów, Czempionów i Superczempionów

Lp.

Wystawca

Numer rejestracyjny

Tytuł

Grupa laktacyjna

1

Majkowski Łukasz, Jarzyły

PL-00540938405-8

Czempion/ Superczempion

Jałowica od 10 do 13 m-cy

2

Tekliński Krzysztof, Brzozowo Małe

PL-00540987980-6

Wiceczempion

Jałowica od 10 do 13 m-cy

3

Bartosiewicz Zbigniew, Rostkowo

PL-00536614138-1

Wiceczempion

Jałowica od 10 do 13 m-cy

4

Chmieliński Mirosław , Rzęgnowo

PL-00536983870-7

Czempion

Jałowica powyżej 13 – 17 m-cy

5

Jasiński Jakub, Przasnysz Zawodzie

PL-00533258845-5

Wiceczempion

Jałowica powyżej 13 – 17 m-cy

6

Chmieliński Mirosław , Rzęgnowo

PL-00540277467-2

Czempion

Jałowica cielna

7

Pielech Sebastian, Nowe Czernice

PL-00529046728-1

Wiceczempion

Jałowica cielna

8

Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe

PL-00539631447-2

Wiceczempion

Jałowica cielna

9

Ferenc Wiesław , Rogowo

PL-00532405965-9

Czempion

Pierwiastka

10

Jasiński Jakub, Przasnysz Zawodzie

PL-00540351612-7

Wiceczempion

Pierwiastka

11

Więcław Zenon, Arcelin

PL-00540276862-6

Wiceczempion

Pierwiastka

12

Ferenc Wiesław , Rogowo

PL-00538822857-2

Czempion

II Laktacja

13

Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe

PL-00525289015-7

Wiceczempion

II Laktacja

14

Majkowski Łukasz, Jarzyły

PL-00529154220-8

Czempion/ Superczempion

III Laktacja i dalsze

15

Jasiński Jakub, Przasnysz Zawodzie

PL-00525962441-0

Wiceczempion

III Laktacja i dalsze

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Hodowcom Superczempionów, Czempionów i Wiceczempionów!!!