Cele i zadania

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb, ochrona praw i interesów hodowców bydłai producentów mleka oraz wspieranie ich działań, w kierunku podnoszenia poziomu opłacalności hodowli, a w szczególności:

 1. Podejmowanie działań wspierających hodowlę bydła i produkcję mleka.

 2. Doskonalenie pogłowia bydła oraz upowszechnianie postępu genetycznego, osiągnięć nauki i techniki na populację masową celem zwiększania opłacalności produkcji.

 3. Współuczestnictwo w tworzeniu i modyfikacjach regionalnych programów hodowli bydła.

 4. Współdziałanie z organizacjami państwowymi i społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w procesie realizacji określonego programu hodowli bydła.

 5. Reprezentowanie interesów hodowców.

 6. Udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, propagowaniu i promocji bydła.

 7. Zaopatrzenie i zbyt materiału hodowlanego.

 8. Udział w organizowaniu wystaw, pokazów i aukcji zwierząt.

 9. Opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących postępu biologicznego
  w rolnictwie, organizacji i hodowli i szeroko rozumianej polityki rolnej państwa.

 10. Objęcie patronatem Klubu Młodego Hodowcy, a w szczególności wsparcie organizacyjne, administracyjne i finansowe.
BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP