Regulamin Klubu

 1. Klub Młodego Hodowcy działa pod patronatem Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Parzniewie oraz współpracuje z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew.
 2. Klub Młodego Hodowcy ma na celu:
  • Integracje środowiska młodych osób interesujących się hodowlą bydła mlecznego
  • Edukacje młodych hodowców m.in. w zakresie systemów utrzymania i żywienia bydła, zasad hodowli bydła mlecznego przy wykorzystaniu różnorodnych form szkoleniowych,
  • Promocje hodowli bydła mlecznego poprzez poznanie znaczenia i zasad wystaw, znajomość procedur ringowych, kodeksu etycznego, sędziowania, prawidłowego przygotowania pielęgnowania oprowadzania bydła na ringu, asystowania i pomocy wystawcom.
 1. Członkami Klubu Młodego Hodowcy mogą być osoby, których rodzice są członkami MZHBiPM, a same nie posiadają i nie prowadzą gospodarstwa rolnego z krowami mlecznymi.
 2. Osoby przystępujące do KMH muszą wykazywać zainteresowanie hodowlą bydła mlecznego,   preferowane są osoby, które kształcą się w tym zakresie w systemie szkolnym.
 3. Osoby wstępujące do KMH składają pisemną deklarację aktywnego uczestnictwa w działalności klubu oraz godnego reprezentowania  i nie działania na szkodę Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Parzniewie oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew. Nie stosowanie się do podjętego zobowiązania powoduje wykluczenie z członkostwa w klubie.
 4. Klub Młodego Hodowcy wybiera z pośród członków zarząd na czele z Prezesem, który może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu MZHBiPM,   ale bez prawa do głosowania.
 5. Organizacja KMH powinna umożliwiać przyjmowanie wsparcia od firm i osób fizycznych na działalność  zgodną z wyznaczonymi celami.
BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP