Wystawa w Poświętnem

 I KONGRES HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO „ INNOWACYJNY HODOWCA „ DN. 07.11.2017r.

     Wzięło w niej udział 12 Hodowców-Wystawców prezentując swój dorobek hodowlany w

ogólnej liczbie 54 sztuk, w tym: Cieliczek – 11 szt., Jałowic rasy Phf –13 szt., Jałowic rasy SM – 5 szt.,
Krów rasy Phf – 15 szt., Krów rasy SM – 5 szt., Inne rasy (JE, BG, RP)– 5 szt.

Do wyceny na ring zwierzęta wchodziły w poszczególnych grupach laktacyjnych: Cieliczki – 11
szt. , Jałowice w wieku 12-17 m-cy – szt. 5, Jałowice cielne – 8 szt., Jałowice rasy SM – 5 szt., Krowy
pierwiastki – 7 szt., Krowy w II laktacji – 6 szt., Krowy w III laktacji i dalszej – 2 szt., Krowy rasy SM –
5 szt. Jałowice i krowy ras kolorowych (JE, BG, RP) nie brały udziału w wycenie zwierząt – był to tylko
pokaz ras kolorowych. Komisja sędziowska w składzie : Tomasz Kostro – sędzia wystawy i Adam
Świątek – asystent sędziego wśród wszystkich grup laktacyjnych wybrał najpiękniejsze zwierzęta,
które uzyskały tytuły: SUPERCZEMPIONA, CZEMPIONA I WICECZEMPIONA.

Wykaz Wiceczempionów, Czempionów i Superczempionów

Lp.

Wystawca

Numer rejestracyjny

Tytuł

Grupa laktacyjna

1

Chmieliński Mirosław, Rzęgnowo

PL-00533429976-2

Czempion

Jałowica 12-17 m-cy

2

Bartosiewicz Zbigniew, Rostkowo

PL-00534087192-1

Wiceczempion

Jałowica 12-17 m-cy

3

Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe

PL-00539631447-2

Czempion/

Superczempion

Jałowica cielna

4

Pielech Sebastian, Nowe Czernice

PL-00529046738-0

Wiceczempion

Jałowica cielna

5

Pielech Sebastian, Nowe Czernice

PL-00529046736-6

Czempion

Pierwiastka

6

Bartosiewicz Zbigniew, Rostkowo

PL-00536005594-3

Wiceczempion

Pierwiastka

7

Plantowski Waldemar, Olszewo-Borzymy

PL-00523742793-4

Czempion/ Superczempion

II Laktacja

8

Bartosiewicz Zbigniew, Rostkowo

PL-00528296316-6

Wiceczempion

II Laktacja

9

Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe

PL-00525289008-9

Czempion

III Laktacja i dalsze

10

Więcław Janusz , Kluczewo

PL-00538085023-8

Czempion

Jałowica SM

11

Więcław Janusz , Kluczewo

AT-239341117

Czempion

Krowa SM

 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Hodowcom
Superczempionów ,Czempionów i Wiceczempionów!!!