I Mazowieckie Mleczne Laury

W dniu 9 kwietnia 2019r. odbyły się I Mazowieckie Mleczne Laury w Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze Górnej (powiat Ciechanowski) pod patronatem Adama Struzika –
Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wyróżnieni hodowcy z Mazowsza zostali uhonorowani pamiątkowymi platerami i
dyplomami a najlepszy hodowca otrzymał wyjątkowy, okazały puchar.
Ponadto nagrodzono wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój oceny w 2018 roku
pracowników terenowych PFHBiPM : Czesława Śmiecińskiego – Inspektora Nadzoru i
Przemysława Bartosiewicza – Zootechnika Oceny.

Nagrody wręczyli hodowcom i pracownikom : Leszek Hądzlik – Prezydent PFHBiPM,
Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Kamiński-
Dyrektor RO Parzniew oraz Waldemar Plantowski – Prezes MZHBiM.

Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: Roman Kochanowicz –
Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, oraz przedstawiciele organizacji rolniczych:
ARIMR, KOWR, Izb Rolniczych, Spółek Inseminacyjnych (SHIUZ Bydgoszcz, MCHRZ Sp.
z o.o. w Łowiczu) a także sponsorzy: PH Kondrad, NordKalk, Gea Farm Technologies,
Biofeed, Bentley Polska oraz organizatorzy stoiska degustacyjnego: OSM Sierpc, Hochland
Polska, SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim.

Wyróżnieni hodowcy za najwyższą przeciętną wydajność kg mleka wg kategorii:

1) obory do 20 krów

Mościcki Stanisław, Gulczewo
Kozłowski Jerzy, Płocochowo
Fituch Waldemar i Dorota, Zalesice

2) obory od 21 do 50 krów

Andrzej Mórawski, Golany
Klimczak-Fudała Czesław, Raków
Mazurek Wojciech, Kożuchów

3) obory od 51 do 100 krów

Oleksiak Krzysztof, Stare Piastowo
Wysokiński Szczepan i Bożena, Radomyśl
Wawrzyńczak Jerzy, Stupsk

4) obory od 101 do 300 krów

Nasiłowski Dariusz, Skwierczyn Dwór
Stelęgowski Tadeusz, Kudelczyn
Kiliś Wojciech, Borza Strumiany

5) obory od 301 krów

RZD SGGW Wilanów-Obory, Obory
Bieniak Rafał, Kózki
Kalinowski Sławomir, Nacpolsk

6) największy progres w produkcji mlecznej

Wawrzyńczak Jerzy, Stupsk
Kozłowski Jerzy, Płocochowo
Czajka Zbigniew Jan, Krzywośnity

7) najlepsze krowy III laktacja i dalsze

Skup Andrzej, Księżopole Jałmużny
Mórawski Andrzej, Golany
Leśniewski Dariusz, Podlesie

8) najlepsze krowy II laktacja

Mórawski Andrzej, Golany
Gocłowski Ryszard, Brzeżno
Zawadzak Lucjan, Garbatka Długa

9) najlepsze krowy pierwiastki

Krzysztof Oleksiak, Stare Piastowo
2 x Nasiłowski Dariusz, Skwierczyn Dwór

10) najwyższa wydajność woj. mazowieckiego

Mórawski Andrzej, Golany

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP