Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

oraz

Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

serdecznie zapraszają na wideokonferencję:

 

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy na temat sektora rolnego

 

 

20 kwietnia 2022 roku, 10:00 – 12:30

 

 

Wideokonferencja odbędzie się na platformie Webex pod adresem:

 

 

https://umwwm.webex.com/umwwm/j.php?MTID=m4d73bef7620e43fcd774c204fbf24511

 

 

Rejestracja obowiązkowa pod adresem [email protected]  do dnia 19 kwietnia br.

           W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko  oraz adres e-mail.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy na temat sektora rolnego

Sektor rolnictwa stoi w obliczu wielu wyzwań – ocieplenie klimatu, wymogi ochrony środowiska, zmieniająca się dynamika społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Produkcja żywności i odpowiednia gospodarka gruntami
są kluczowymi obszarami, które mogą przyczynić się do realizacji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięcia  neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Rolnicy są kluczowymi podmiotami w zapewnianiu jego wdrożenia w terenie. W tej sytuacji konieczne jest odpowiednie wsparcie budżetowe ze strony UE poprzez zreformowaną, bardziej elastyczną Wspólną Politykę Rolną i dofinasowanie bardziej zrównoważonych i inteligentnych praktyk rolniczych. W tym kontekście wsparcie rolnictwa precyzyjnego i cyfryzacji sektora będą kluczowymi czynnikami umożliwiającym realizację Europejskiego Zielonego Ładu, tak aby poprawić optymalizację produkcji rolnej tj. produkować więcej przy mniejszych nakładach.

Data: 20 kwiecień 2022   Czas: 10:00 – 12:30   Miejsce: online

(Rejestracja na wydarzenie: 09:50)

10:00 – 10:10     Uroczyste otwarcie

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:10 – 10:40     Panel I: Wyzwania nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027

 • Założenia nowej, zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej.

W jaki sposób reforma WPR wpłynie na europejskich rolników
i konsumentów uwzględniając cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Maciej Golubiewski, Dyrektor gabinetu Komisarza ds. Rolnictwa,

DG AGRI, Komisja Europejska 

 • Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Przedstawienie nowych propozycji zawartych w projekcie po konsultacjach i uzgodnieniach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Wdrażanie nowych rozwiązań Wspólnej Polityki Rolnej – zagrożenie czy szansa dla rolników i jednolitego rynku?

Jarosław Kalinowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja               ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI)

10:40 – 11:10     Panel II: Ekonomia i Ekologia

 • Zrównoważona produkcja żywności – strategia „Od pola
  do stołu” i strategia „na rzecz bioróżnorodności 2030”.

Jaki wpływ będą miały na przekształcenie systemów żywnościowych i powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

Paweł Szabelak, I Sekretarz w Wydziale Rolnictwa,                                         Stałe Przedstawicielstwo RP w Brukseli

 • Ocena potencjału oddziaływania strategii „Od pola do stołu”
  i strategii „na rzecz bioróżnorodności 2030” na sektor rolny.

Czy zrównoważone rolnictwo odbędzie się kosztem spadku produkcji i zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Europy? Jaki zakres korzyści przyniesie bardziej zrównoważona produkcja sektorowi rolnemu?

Monika Przeworska, Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej 

 • Rolnictwo a polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

W jaki sposób wytwarzać zdrowszą żywność, zagwarantować jej podaż oraz zapewnić rolnikom uczciwy dochód? Ocena skutków wprowadzenia strategii  EU.

Adam Jarubas, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)

11:10 – 11:40     Panel III: Rolnictwo 4.0 – rolnictwo przyszłości

 • Rolnictwo precyzyjne – przyszłość europejskiego sektora rolnego? Czy rolnictwo precyzyjne ma potencjał, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed europejskimi rolnikami poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i cyfryzacji?

dr inż. Jacek Skudlarski, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW

 • Rolnictwo regeneratywne – na czym polega i jak działa schemat kredytów węglowych. W jaki sposób sektor rolny może zyskać na zrównoważonych cyklach węglowych, obiecując nowe źródło dochodów dla rolników.                  

Mateusz Ciasnocha, Prezes European Carbon Farmers, rolnik

 • Opracowanie i wdrożenie nowych e-usług i aplikacji dla sektora rolnego z wykorzystaniem danych satelitarnych – przykłady dobrych praktyk.

mgr inż. Mariusz Kacprzak, Kierownik Zakładu Teledetekcji, Centrum Technologii Kosmicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Moderator:       Maciej Zakrocki, dziennikarz

 

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP