Szanowni Państwo,

Obecnie na terenie całego kraju trwają istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Na obszarze województwa mazowieckiego zlokalizowana jest duża liczba gospodarstw rolnych wylosowanych do udziału w tych badaniach, dlatego też zwracamy się z prośbą przekazanie informacji o trwających badaniach rolnikom współpracującym z Państwem. W tym celu zachęcamy do przesłania dalej lub publikacji załączonej informacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Wsparcie działań promocyjnych z pewnością ułatwi lokalnym rolnikom dostęp do rzetelnych i wiarygodnych informacji o badaniach.

Z poważaniem
Justyna Wrocławska
Starszy specjalista
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych
+48 783 940 136
Urząd Statystyczny w Warszawie
1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. +48 22 464 20 00
[email protected]
warszawa.stat.gov.pl

  

Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej  Urząd Statystyczny w Warszawie / RODO informacją o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez Urząd Statystyczny w Warszawie Pani/Pana danych osobowych.

 

Ruszyły ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju prowadzone są istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko do 16 czerwca można przekazać wymagane informacje przez Internet.

1 czerwca rozpoczęły się dwa ogólnopolskie badania: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Obowiązek udziału w danym badaniu ma każde wylosowane gospodarstwo rolne.

Te badanie są ważne!

Celem obu badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dane z badania stanowią też jedno z podstawowych źródeł informacji do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa.

Dlatego tak ważny jest udział w badaniach każdego wylosowanego gospodarstwa rolnego: przełoży się to na wysoką jakość danych statystycznych dotyczących polskiego rolnictwa.

Otrzymałeś pismo? Zachowaj je!

Do każdego wylosowanego gospodarstwa rolnego wysłano pocztą tradycyjną pismo od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W piśmie zawarto wszystkie niezbędne informacje dotyczące badań: login do formularza on-line (działa od 1 do 16 czerwca), przebieg badania (on-line/ankieterzy) oraz sposób weryfikacji tożsamości ankietera statystycznego.

Zrób to sam przez Internet!

Najwygodniej podać wymagane informacje za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na stronie badaniarolne2023.stat.gov.pl. Wystarczy login z pisma Prezesa GUS i można samemu o dowolnej porze wypełnić swój obowiązek.

Warto się pospieszyć! Formularz on-line jest dostępny tylko do 16 czerwca. Po tym terminie (od 19 czerwca do 14 sierpnia) jedyną opcją będzie rozmowa z ankieterem – osobiście lub telefonicznie.

Masz pytanie? Zadzwoń

Na Infolinii Statystycznej GUS, pod numerem telefonu 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora), można uzyskać informacje dotyczące badań rolniczych, a także potwierdzić tożsamość ankietera.

Infolinia jest czynna od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Dane będą bezpieczne!

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa gwarantują całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie przekazane przez rolników dane będą objęte tajemnicą statystyczną. Publikowane informacje obejmą zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne odpowiedzi respondentów. Te ostatnie będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Wszelkie informacje na temat badań ankietowych prowadzonych przez statystykę publiczną można znaleźć na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP