Dla członków MZHBiPM Rabat 5% cen detalicznych

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. jest jedną z największych firm hodowlano- nasiennych w Polsce

     Nadrzędnym kierunkiem naszych działań są hodowla i nasiennictwo kukurydzy, zbóż jarych i ozimych, buraka pastewnego, traw pastewnych i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych. 

Naszą misją jest udoskonalenie efektywności produkcji roślinnej poprzez ciągłe dostarczanie nowych odmian o udoskonalonych cechach rolniczych i parametrach jakościowych ziarna.

Aktualnie posiadamy w rejestrze ponad 90 odmian w 24 gatunkach roślin rolniczych. Są to odmiany nowej generacji, wysokoplonujące, odporne na choroby, przystosowane do zmiennych warunków klimatyczno- glebowych. Są one przydatne do przetwórstwa rolno- spożywczego oraz na pasze dla zwierząt.

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP