Zarząd MZHBiPM zawiesza ocenę użytkowości mlecznej📢📢📢 wyrażamy stanowczy sprzeciw i obużenie wobec nielegalnych działań podjętych przez zarzad PFHBiPM polegającym na bezprawnym wykluczeniu Podlaskiego związku hodowców bydła i producentów mleka ze struktur PFHBiPM. Jest to kolejne działanie po wykluczeniu naszego związku, zmierzające ku zastraszaniu i szantazowniu osób które dążą do jakichkolwiek wyjaśnień i informacji co do funkcjonowania i finansowania PFHBiPM. Jednocześnie wspieramy i popieramy stanowisko Podlaskiego związku hodowców bydła i producentów mleka, w dalszych działaniach mających doprowadzić do wyjaśnienia. Wiarygodny jest fakt że hodowca występuje przeciwko drugiemu hodowcy i wypaczaja istotę instytucji. Każdy z członków zarządu PFHBiPM który zagłosował za wyrzuceniem Podlaskiego związku hodowców i producentów mleka zasługuje publiczne napietnowanie i pogardę. Mazowiecki związek hodowców bydła i producentów mleka rekomenduje zawieszenie na pewien czas prowadzenie oceny krów przez hodowców do czasu wprowadzenia transparentności funkcjonowania PFHBiPM. Bez rolników nie ma oceny. Drodzy Hodowcy🐄 udostępniamy post💪💪💪

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP